Header

Fyra framtagna yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fyra yrkesprofiler tagits fram:

 • Arbete på ramp på återvinningscentral.
 • Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 • Trafikledning.
 • Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil samt medåkare.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning.

Yrkesprofilerna synliggör grundläggande kunskaper inom arbete på återvinningscentral inom följande områden:

 • Grunder i avfallshantering.
 • Ramparbete på återvinningscentral.
 • Framföra maskin på återvinningscentral.
 • Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
 • Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral.
 • Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.
 • Interpersonell kommunikation, service och bemötande.

Bolag och aktörer som tillsammans deltagit i utvecklingen av yrkesprofiler återvinning:

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering utifrån de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Sidfot