Header

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom återvinningsbranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling och anbud.
 5. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 6. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 7. Strukturerar insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 8. Skapar formellt nivåplacerade kvalifikationer (SeQF) utifrån yrkesprofiler.
 9. Skapar ett fundament till fortsatt verksamhet i form av nationell branschvalideringsmodell.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel Vamas.
 11. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Sidfot