Header

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver. Det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Utveckling av branschvalidering

Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral (ÅVC). I en utvecklingsinsats med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan ska Sobona tillsammans med Kommunal och Transportarbetareförbundet göra motsvarande ansökan för chaufför, medåkare och trafikledare inom återvinning/renhållning.

Insatsen omfattar ansökan om nivåplacering av kvalifikationer inom återvinning, ny yrkesprofil och bedömningsplan inom återbruk samt komplettering av befintlig valideringsmodell.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom återvinning och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar.

Vidare kan insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare kvalitetssäkras genom yrkesprofiler och validering. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Utgångspunkt i projektet är de utvecklade yrkesprofiler som utgör grunden för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Sobona medverkar i projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan) för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Sidfot