Header

Yrkesprofiler inom personlig assistans

Sobona kommer med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomföra ett yrkesprofileringsprojekt inom personlig assistans tillsammans med medlemsföretag och Sobonas branschråd inom personlig assistans.

De nationella yrkesprofilerna kommer synliggöra vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter samt personlig lämplighet för att vara personlig assistent.

Först väljs representanter till workshops ut. Det är individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området.

Sen följer workshops när det är dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

Resultaten av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Sen kommer en avslutande nationell kvalitetssäkrande panel:

  1. Optimera modulernas innehåll och relevans.
  2. Skapa en nationell samsyn kring vad som krävs för att arbeta som personlig assistent.

Panelen består av åtta till femton deltagare med olika perspektiv på yrkesområdet, såsom arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer, yrkesnämnd, utbildare och Arbetsförmedlingen.

Panelens sammansättning diskuteras med projektets styrgrupp.

Nordiskt Valideringsforum förbereder, administrerar och kallar till panelmötet samt svarar för genomförande av panelprocessen i nära samarbete med Sobona.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna kommer ske tillsammans med Sobonas branschråd personlig assistans. Målet är att attrahera nya målgrupper, underlätta insteg för nyanlända och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete inom personlig assistans.

Sidfot