Header

Åtta saker som projektet gör:

  1. Tar fram yrkesprofiler inom personlig assistans.
  2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
  3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
  4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Umeå Assistansservice jobbar för att pyramiden ska vara liksidig.
  5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
  6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
  7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
  8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.

Sidfot