Yrkesprofiler inom personlig assistans

Projektet pågår nu, flera andra företag deltar och det kan anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med insteg, rekrytering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i Sverige.

Varför finns projektet?

Projektet syftar till att fånga upp behov vad gäller utmaningar kring kompetensförsörjning inom personlig assistans. I projektet kommer yrkesprofiler tas fram som visar vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter för att förenkla insteg och introduktion. Det finns ingen formell utbildning för att bli personlig assistent; det handlar mycket om personlig lämplighet.

Vad händer i projektet?

I projektet kommer en yrkesprofileringsprocess genomföras där medlemsföretagen tillsammans tittar på olika frågeställningar utifrån yrkesområdet. Utifrån inledande workshops kommer yrkeskunniga arbeta fram vad en individ behöver kunna definierat i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter samt personlig lämplighet för att vara personlig assistent.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom personlig assistans för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. Vi ser gärna att du berättar vad som görs inom projektet och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att utveckla och förbättra insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Det bildas lätt enheter där brukaren och assistenten kommer överens och vi på kontoret blir en motpart. Men för att det ska fungera bra måste pyramiden vara liksidig mellan brukaren, assistenten och oss.

  Karl-Gunnar Miltsis

  Ekonomiansvarig på Assistera Skandinavien

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  Regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

 • När yrkesprofilerna ska tas fram samlar vi yrkeskunniga individer och frågar vilken kunskap och kompetens man bör ha för att klara jobbet. Det handlar om att göra avgränsningar; det ska inte bli för detaljerat.

  Jörgen Bergvall

  Development Manager på Nordiskt Valideringsforum

På Assistera Skandinavien måste pyramiden vara liksidig

På Assistera Skandinavien måste pyramiden vara liksidig mellan brukaren, assistenten och företaget. Nationella yrkesprofiler kan vara en del i lösningen för att skapa en bättre arbetsmiljö och synliggöra insteg.

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Projektägare

Finansiering

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning inom branschen personlig assistans. Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel personliga assistansföretag. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom personlig assistans.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar för branschen när det gäller kompetensförsörjning. Det skapar också utmaningar för arbetsgivaren med ett kollektivavtal som i delar klart skiljer sig från andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom personlig assistans förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Åtta saker som projektet gör:

 1. Tar fram yrkesprofiler inom personlig assistans.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Umeå Assistansservice jobbar för att pyramiden ska vara liksidig.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.

Yrkesprofiler inom personlig assistans

Sobona kommer med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomföra ett yrkesprofileringsprojekt inom personlig assistans tillsammans med medlemsföretag och Sobonas branschråd inom personlig assistans.

De nationella yrkesprofilerna kommer synliggöra vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter samt personlig lämplighet för att vara personlig assistent.

Först väljs representanter till workshops ut. Det är individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området.

Sen följer workshops när det är dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

Resultaten av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Sen kommer en avslutande nationell kvalitetssäkrande panel:

 1. Optimera modulernas innehåll och relevans.
 2. Skapa en nationell samsyn kring vad som krävs för att arbeta som personlig assistent.

Panelen består av åtta till femton deltagare med olika perspektiv på yrkesområdet, såsom arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer, yrkesnämnd, utbildare och Arbetsförmedlingen.

Panelens sammansättning diskuteras med projektets styrgrupp.

Nordiskt Valideringsforum förbereder, administrerar och kallar till panelmötet samt svarar för genomförande av panelprocessen i nära samarbete med Sobona.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna kommer ske tillsammans med Sobonas branschråd personlig assistans. Målet är att attrahera nya målgrupper, underlätta insteg för nyanlända och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete inom personlig assistans.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning inom branschen personlig assistans. Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel personliga assistansföretag. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom personlig assistans.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar för branschen när det gäller kompetensförsörjning. Det skapar också utmaningar för arbetsgivaren med ett kollektivavtal som i delar klart skiljer sig från andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom personlig assistans förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Åtta saker som projektet gör:

 1. Tar fram yrkesprofiler inom personlig assistans.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Umeå Assistansservice jobbar för att pyramiden ska vara liksidig.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.

Yrkesprofiler inom personlig assistans

Sobona kommer med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomföra ett yrkesprofileringsprojekt inom personlig assistans tillsammans med medlemsföretag och Sobonas branschråd inom personlig assistans.

De nationella yrkesprofilerna kommer synliggöra vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter samt personlig lämplighet för att vara personlig assistent.

Först väljs representanter till workshops ut. Det är individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området.

Sen följer workshops när det är dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

Resultaten av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Sen kommer en avslutande nationell kvalitetssäkrande panel:

 1. Optimera modulernas innehåll och relevans.
 2. Skapa en nationell samsyn kring vad som krävs för att arbeta som personlig assistent.

Panelen består av åtta till femton deltagare med olika perspektiv på yrkesområdet, såsom arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer, yrkesnämnd, utbildare och Arbetsförmedlingen.

Panelens sammansättning diskuteras med projektets styrgrupp.

Nordiskt Valideringsforum förbereder, administrerar och kallar till panelmötet samt svarar för genomförande av panelprocessen i nära samarbete med Sobona.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna kommer ske tillsammans med Sobonas branschråd personlig assistans. Målet är att attrahera nya målgrupper, underlätta insteg för nyanlända och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete inom personlig assistans.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning