Header

Yrkesprofiler inom bredband och stadsnät

Sobona kommer med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomföra ett yrkesprofileringsprojekt inom bredband och stadsnät tillsammans med medlemsföretag, Svenska stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobonas branschråd Energi.

Yrkesprofilering berör områden såsom fiberinstallation, fiberteknik, nätplanering och andralinjens support.

Inom bransch/verksamhetsområde Energi har Sobona tidigare drivit utvecklingen av fem yrkesprofiler inom nät och elproduktion – med tillhörande insteg.

Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har kompletterat med två yrkesprofiler inom fjärrvärme. Det som nu saknas är viktiga och växande yrkesområden inom fiber, stadsnät och bredband.

De nationella yrkesprofilerna kommer synliggöra vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter för att jobba inom bredband och stadsnät.

Först väljs representanter till workshops ut. Det är individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området.

Sen följer workshops när det är dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

Resultaten av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Sen kommer en avslutande nationell kvalitetssäkrande panel:

  1. Optimera modulernas innehåll och relevans.
  2. Skapa en nationell samsyn kring vad som krävs för att arbeta inom bredband och stadsnät.

Panelen består av åtta till femton deltagare med olika perspektiv på yrkesområdet, såsom arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer, yrkesnämnd, utbildare och Arbetsförmedlingen.

Sidfot