Header

Nio saker som projektet gör:

  1. Tar fram yrkesprofiler inom bredband och stadsnät.
  2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
  3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
  4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Luleå Energi och Lunet arbetar med kompetensförsörjningen.
  5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
  6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
  7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
  8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.
  9. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Sidfot