Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning inom området fiber i energibranschen.

Bland Sobonas medlemsföretag inom energi finns cirka 250 medlemsföretag med 13 500 medarbetare med verksamhet inom nät, elproduktion, fiber och fjärrvärme.

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom bredband och stadsnät.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Sobona, Kommunal och Seko är med i Snabbspår Energi för att fånga upp bristyrken såsom högskoleingenjör, civilingenjör och tekniska yrken i partsgemensamt arbete.

Under 2022 kommer en kompletterande yrkesprofilering med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomföras kring nätplanering, projektering och projektledning inom närliggande yrkesområden inom energibranschen, vilket kommer ge synergieffekter även för området bredband och stadsnät.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion
Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom bredband och stadsnät förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Sidfot