Vad gör en återvinningsarbetare?

Återvinningsarbetare har hand om daglig drift och skötsel samt ska ge gott kundbemötande på en återvinningscentral. De vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, så som metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt.

atervinningsmedarbetare

I rollen som återvinningsarbetare krävs kunskap och färdigheter kring olika material, deras egenskaper och värde samt hur de kan återvinnas och behandlas.

Dessutom ingår skötsel, underhåll och hantering av redskap och maskiner. En återvinningsarbetare behöver vara ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att ha kunskap om ergonomi, säkerhet och skyddsutrustning, vara pedagogiskt lagd samt ha förmåga att hantera stressiga situationer och situationer kring hot och våld.

Arbete på återvinningscentral kräver en hög nivå av självständighet. Individen behöver ständigt göra egna värderingar och ta beslut utifrån situationer som kan uppstå. Det är viktigt att hela tiden ha ett högt säkerhets- och miljötänk. Eftersom det är en arbetsplats med hög närvaro av tredje person krävs en förmåga att möta människor respektfullt och professionellt, vilket innebär att kunna informera och vägleda människor på ett korrekt och tydligt sätt.

Kunskaper

  • har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter samt fördjupad kunskap om avfallstrappans steg, sortering och märkning av olika typer av fraktioner förekommande på återvinningscentral.
  • har fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av okända/farliga ämnen och material, säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand samt situationer kring hot och våld.

Färdigheter

  • kan utföra daglig tillsyn, skötsel och underhåll av ramp, avfallskärl, containrar och maskiner.
  • kan planera för och utföra arbete med redskapsbärare på ett säkert sätt med hänsyn till omgivning, underlag, tredje person, ekonomi och miljöpåverkan.
  • kan hantera olika avfallsslag på ett säkert sätt och utföra arbetsmoment utifrån gällande skötsel-, sorterings- och säkerhetsföreskrifter, även ur ett ergonomiskt perspektiv.
  • kan informera och ge sorteringsanvisningar, förklara varningstexter och symboler samt tillämpa god service, gott bemötande och korrekt förhållningssätt gentemot kund utifrån arbetsplatsens instruktioner.
  • kan analysera, registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information enligt återvinningscentralens rutiner.

Kompetenser

  • kan självständigt ta ansvar för skötsel, avfalls- och återvinningsarbete på återvinningscentral, utifrån gällande sorterings- och säkerhetsföreskrifter.
  • kan självständigt ta ansvar och kritiskt värdera tillfällen och ämnen som kan vara stor risk/fara för annan och därefter agera på ett säkert sätt.
  • kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Detta är ett utvecklingsarbete. Ansökan är inskickad till Myndigheten för Yrkeshögskolan för kvalifikation. Här finns mer information om SeQFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kvalifikationer.

Pressmeddelande 11 december 2020: Beslut om SeQF-kvalifikation för Återvinningsarbetare på Återvinningscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster