Header

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom återvinning:

  1. Arbete på ramp på återvinningscentral.
  2. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
  3. Maskinförare inom renhållning och återvinning.
  4. Trafikledning.
  5. Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil.
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom VA:

  1. Tekniker ledningsnät.
  2. Drifttekniker vattenverk.
  3. Drifttekniker reningsverk.
  4. Mätartekniker.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning och VA på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete på en återvinningscentral eller som chaufför inom renhållning eller inom VA.

Yrkesprofiler med tydliga lärandemål

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Sidfot