Header

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom avfallshantering och återvinning:

  • Arbete inom återbrukshantering
  • Chaufför inom renhållning
  • Introduktion på ÅVC
  • Medåkare
  • Transportledare
  • Återvinningsarbetare på ÅVC
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom vatten och avlopp:

  • Drifttekniker ledningsnät VA
  • Drifttekniker reningsverk VA
  • Drifttekniker vattenverk VA
  • Mätartekniker
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs.

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Sidfot