Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och Vattenuppropet. Det lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.
Det här projektet har drivits inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens”.

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp och Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Under projektets gång har det tydliggjorts att det långsiktiga målet är och måste vara att skapa ett system för strukturerad och systematisk kompetensförsörjning på branschnivå.

Under 2020 fokuserade projektet på fortsatt validering och implementering, framtagande av Sobonas språkparlör, framtagande av fundament för affärsmodell, drift och förvaltning samt valideringsmodell. Branschmodellen skapar grunden som hela projektets slutsatser bygger vidare på.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet.


Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Sidfot