Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning och VA i hela Sverige.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom återvinning och VA utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs nu i de medverkande företagens verksamheter.

Det här projektet drivs inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens” fram till sommaren 2021.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom VA och Yrkesprofilering och validering inom återvinning.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom återvinning och VA bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Sidfot