Header

Tio saker som projektet gör:

  1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
  2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen inom ramen för nationell avsiktsförklaring.
  4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
  5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
  6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
  7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
  8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
  9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
  10. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Sidfot