Header

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Och utifrån yrkesprofileringsarbete synliggörs arbetsgivarnas reella behov, vad det faktiskt är man behöver kunna i sett specifikt yrke och yrkesområde.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav, kan man bredda synsätt på vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en avgjort viktig roll.

Sidfot