Header

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

kompetensförsörjning

Inom Sobonas branscher finns stora rekryteringsbehov och ett påtalat behov av att arbeta med ett mer inkluderande synsätt på kompetensförsörjning. Under 2020 kommer projektet ha ett stort fokus på att arbeta med lokala jobbspår och stöd av nationella yrkesprofiler. Dessa ger två tydliga vinster. Dels synliggör de vad en individ faktisk behöver kunna och dels lyfter de fram företagen som en viktig del i skapandet av framtida lokala jobbspår.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona tillsammans med Kommunal och Seko fått främjandemedel från Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända genom att:

 1. Synliggöra kompetenser.
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska.
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik.
 2. Arbetsträning.
 3. Yrkesspråk.
 4. Arbetsmarknadsutbildningar.
 5. Vissa anställningsstöd.

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns fyra sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen.

 1. Prova-på-plats.
 2. Arbetspraktik
 3. Yrkeskompetensbedömning.
 4. Praktisk kompetensutveckling.

Sidfot