Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Syftet med projektet är att synliggöra och tillvarata nyanländas kompetens så att de blir en naturlig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal och Seko.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Sidfot