Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Det här projektet har brutits ner i fem delprojekt:

  • Yrkesprofilering och validering inom energibranschen
  • Yrkesprofilering inom personlig assistans
  • Yrkesprofilering och validering inom fastighet
  • Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning
  • Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal, Seko och Transport.

Inför 2021 skalar vi upp kunskap från tidigare år och fortsätter vidareutveckla.

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända som en självklar rekryteringsbas.

Sidfot