Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Projektet startade 2015 och det fortsätter öppna dörrar på arbetsmarknaden. Många företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och mångfald samt lärande på arbetsplatsen. Dessutom får du insikter och erfarenheter från andra engagerade medlemsföretag i hela Sverige.

Varför finns projektet?

Projektet syftar till att bättre synliggöra nyanländas kompetens så de långsiktigt blir en naturlig del av kompetensförsörjningen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar vi bredare rekryteringsvägar för nyanlända genom språkutveckling, praktik, yrkesprofilering och kommunikationsinsatser.

Vad händer i projektet?

Det här projektet har brutits ner i tre delprojekt: Yrkesprofilering och validering inom energibranschen, Yrkesprofilering inom personlig assistans och Yrkesprofilering och validering inom fastighet. Vidare är lokala jobbspår en central del av projektet där språkutveckling på arbetsplatsen och handledare är fundamentala delar.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni tillsammans med andra företag för att utveckla hur ni kan synliggöra nyanländas kompetens så de blir en naturlig del av kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det skapar möjligheter för att se nyanlända som en naturlig del av kompetensförsörjningen. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos såväl nya som befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

  Sofia Westergaard 

  HR-specialist på Renova

 • I våra lokala jobbspår i Göteborg riktar vi oss till nyanlända med kort utbildning. Vi måste ta tillvara på potentialen som finns hos den gruppen.

  Ulf Wallin

  Planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad

 • Jag gillar när okonventionella lösningar skapas. När vi skruvar och tänjer på regelverket, samarbetar med andra aktörer och skapar lösningar för samarbeten.

  Michael Persson

  Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Renova skapar en mer inkluderande kompetensförsörjning

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning .

https://sobona.se/images/18.773d0fb617365058b89922d3/1597040986765/10-november.png

Valideringskonferensen 2020

Det är en omvälvande tid och det är viktigare än någonsin att jobba med validering, integration, affärsnytta och kompetensförsörjning. Under dagen lyfte vi möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel.

Handledare och språkutveckling på arbetsplatsen

Inom ramen för projektet erbjuds både handledarutbildningar och utbildningar kring språkutveckling på arbetsplatsen.

Projektägare

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Syftet med projektet är att synliggöra och tillvarata nyanländas kompetens så att de blir en naturlig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal och Seko.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Nio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen inom ramen för nationell avsiktsförklaring.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

kompetensförsörjning

Inom Sobonas branscher finns stora rekryteringsbehov och ett påtalat behov av att arbeta med ett mer inkluderande synsätt på kompetensförsörjning. Under 2020 kommer projektet ha ett stort fokus på att arbeta med lokala jobbspår och stöd av nationella yrkesprofiler. Dessa ger två tydliga vinster. Dels synliggör de vad en individ faktisk behöver kunna och dels lyfter de fram företagen som en viktig del i skapandet av framtida lokala jobbspår.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona tillsammans med Kommunal och Seko fått främjandemedel från Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända genom att:

 1. Synliggöra kompetenser.
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska.
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik.
 2. Arbetsträning.
 3. Yrkesspråk.
 4. Arbetsmarknadsutbildningar.
 5. Vissa anställningsstöd.

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns fyra sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen.

 1. Prova-på-plats.
 2. Arbetspraktik
 3. Yrkeskompetensbedömning.
 4. Praktisk kompetensutveckling.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Syftet med projektet är att synliggöra och tillvarata nyanländas kompetens så att de blir en naturlig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal och Seko.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Nio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen inom ramen för nationell avsiktsförklaring.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

kompetensförsörjning

Inom Sobonas branscher finns stora rekryteringsbehov och ett påtalat behov av att arbeta med ett mer inkluderande synsätt på kompetensförsörjning. Under 2020 kommer projektet ha ett stort fokus på att arbeta med lokala jobbspår och stöd av nationella yrkesprofiler. Dessa ger två tydliga vinster. Dels synliggör de vad en individ faktisk behöver kunna och dels lyfter de fram företagen som en viktig del i skapandet av framtida lokala jobbspår.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona tillsammans med Kommunal och Seko fått främjandemedel från Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända genom att:

 1. Synliggöra kompetenser.
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska.
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik.
 2. Arbetsträning.
 3. Yrkesspråk.
 4. Arbetsmarknadsutbildningar.
 5. Vissa anställningsstöd.

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns fyra sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen.

 1. Prova-på-plats.
 2. Arbetspraktik
 3. Yrkeskompetensbedömning.
 4. Praktisk kompetensutveckling.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv
 • Faktablad Lättläst Svenska

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning