Varmt välkommen på Valideringskonferensen 2020

Inkluderande kompetensförsörjning via lärande på arbetsplatsen. Årets tema: Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar.

Nu bjuder Sobona tillsammans med Gästrike återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kommunallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Renovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster in till årets valideringskonferens.

Det är en omvälvande tid och det är viktigare än någonsin att jobba med validering, integration, kompetensförsörjning och affärsnytta. Men hur gör du verkstad av det? Ta del av konkreta verktyg, erfarenheter och kunskaper som rustar dig i en förändrad värld.

Under dagen lyfts möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling. Missa inte den här viktiga och lärorika dagen.

Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

Ida Blomqvist
renhållningschef, BORAB

Några av talarna

 • Lill Ljunggren Lönnberg, ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)

  Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

 • Roger Mörtvik, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

  En föreläsning kring aktuella arbetsmarknadsfrågor.

 • Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner utifrån covid-19.

 • Christer Bergqvist, stf gd och enhetschef för Myndigheten för yrkeshögskolan

  Med framtiden i fokus.

Program

10.00–10.10: Inledning

Per Nordenstam vd, Sobona. Willy Silberstein, moderator.

Block 1: Samhällsperspektivet
10.10–10.30: 8 insikter om enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning

Eva Johansson, kompetensförsörjning och digitalisering, Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10.30–10.50: Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

Lill Ljunggren Lönnberg, ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Susanne Zander, koordinator från DUA.

10.50–11.10: Omvärldsbevakning och framtidsspaning utifrån covid-19

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.10–11.20: Paus
Block 2: Nationella yrkesprofiler skapar grunden
11.20–11.30: Yrkesprofiler – hur kan de användas?

Anna Karin Jendert, vd, Nordiskt Valideringsforum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.30–11.50: SeQF – bryggan mellan olika former av lärande

Kerstin Littke, nationell samordnare SeQF, Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.50–12.10: Utbilda och språkutveckla i jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Mats Ljungkvist, lärare ABF Vuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12.10–13.00: Lunchpaus
Block 3: Nationell, regional och lokal samverkan
13.00–13.20: Aktuella arbetsmarknadsfrågor

Roger Mörtvik, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13.20–13.40: Regionalt kompetensförsörjningsarbete och kommunala styrkor.

Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg Region Västernorrlandlänk till annan webbplats.

13.40–14.00: De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning

Mats Rostö, vd, Nacka vatten och avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Elisabeth Carle, personaldirektör, Nacka kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14.00–14.10: Paus
Block 4: Lärande och validering på arbetsplatsen
14.10–14.30: Lärdomar från projektet ”Till ett arbete via återvinning”

Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning, Sobona.
Anders Lundberg, projektledare branschvalidering, Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sofia Westergaard, HR-specialist/kompetensförsörjning, Renovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Irene Hedlund, återvinningschef, Härnösand Energi & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Block 5: Framtid
14.30–15.15: Framtidsspanare

Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan.
Elisabeth Carle, personaldirektör Nacka kommun.
Elna Hansson, HR-chef Renova.
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal.
Tim Brooks, avdelningschef Företag Tillväxtverket.
Thomas Nylund, extern kvalitetssäkrare Till ett arbete vid återvinning.

Praktisk information

Datum

10 november kl. 10.00 – 15.15

Plats

Konferensen anordnas digitalt

Avgift

Valideringskonferensen är kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Projektägare

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2019

Den 28 mars 2019 bjöd Sobona tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och Gästrike Återvinnare in till en valideringskonferens i Stockholm. Under valideringskonferensen berättade vi mer om återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt och fick lyssna till intressanta föreläsare som gav sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.