Välkommen på Energikonferensen den 19 oktober 2021

Välkommen till årets konferens om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.

Tema: Strategisk kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt

Vi fördjupar oss i praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

Under konferensen får du bland annat veta mer om branschvalideringens betydelse i kompetensförsörjningsarbetet, ta del av ett antal best practice när det gäller språkutveckling på jobbet och säkerhetslagstiftningen ur ett HR-perspektiv.

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning/HR-frågor i energibranschen, i första hand på företag som är medlemsföretag i Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. och Sobona.

Praktisk information

Datum

19 oktober 2021

Tid

Kl. 09.00–12.15

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Program Energikonferensen 2021

09.00 Välkommen - Willy Silberstein, moderator
09.05-09.25 Hur svårt kan det vara att säga “el” egentligen? - så hjälper vi varandra med språket på arbetsplatsen

Emil Molander och Sofi Tegsveden, Deveaux, läromedelsförfattare och lärare i svenska som andraspråk och yrkessvenska

09.25-09.45 Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).

Susanne Zander, tf kanslichef DUA.

09.45-10.05 Win-win – Jämtkrafts lärlingsprogram till distributionselektriker

Eva Olsson, HR partner och Jens Halvarsson, sektionschef, Jämtkraft

10.05-10.15 Paus
10.15-11.15
10.15-10.35 Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Hélen Björnsdotter, projektledare BOSS, Myndigheten för Yrkeshögskolan

10.35-10.55 Snabbspår i Elkraft och Energiteknik för utrikesfödda akademiker

Erik Elfgren, lektor Luleå Tekniska Högskola

10.55-11.15 Framtidens kompetensförsörjning – en gemensam satsning för hela branschen

Carolina Vidén, HR Göteborg Energi

11.30-12.05
11.30-11.55 Så lyckas du bäst med säkerhetssamtalet – att tänka på före och efter en säkerhetsprövningsintervju

Emma Johansson, Ansvarig säkerhetsfrågor och Elin Vidlund,

Jurist, Energiföretagen Sverige

11.55-12.05 I huvudet på en HR-chef - panelsamtal utifrån erfarenheter av säkerhetsfrågor på Sundsvalls Elnät

Kristina Blombäck, HR-chef, Sundsvall elnät

12.05.12.15 Strategisk kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt!

Per Nordenstam vd Sobona och Helene Samuelsson, chef Politik och Kommunikation, Energiföretagen Sverige

Artiklar och filmer från Energikonferensen 2020

Energiföretagen arrangerade den här dagen tillsammans med EFA och Sobona. Syftet var att hjälpa fler av bolag inom energibranschen att få upp ögonen för yrkesprofilering, språkutveckling och validering samt att se nya möjligheter kring framtidens kompetensförsörjning.

Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Projektet pågår nu, andra företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.