Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen 2021

Den 24 augusti bjuder vi in till en digital konferens kring Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen.

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den ger dig inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom fastighetsbranschen
Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Moderator: Willy Silberstein.

Gå med i projektet: Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen pågår nu och fler bolag är välkomna att delta.

Sobona har verktyg och kunskaper att utgå från och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans. Just att jobba tillsammans ser vi som en stor fördel, vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter.

Ingela Liwell
distriktschef Telge Bostäder

Några av årets talare

 • Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och VD Faval

  Framtidsspaning inom fastighetsbranschen

 • Ingela Liwell, distriktschef Telge Bostäder

  Var är vi nu och värdet av validering

 • Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum

  Yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

 • Olga Orrit, språkvetare

  Yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

 • Karin Svensson, HR-chef MKB

  Medlemscase MKB

 • Mattias Elofsson, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) och ordförande TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté

  Värdet av ett yrkesbevis

 • Lennart Wahlstedt, utemiljöchef Fastighetsutveckling Bostads AB Poseidon

  Värdet av ett yrkesbevis

 • Susanne Zander, koordinator DUA

  Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Program

09.30–09.40: Inledning

Förmiddagen ramas in och en kort bakgrund ges till det arbete som under flera år genomförts för att nu erbjuda yrkesprofilering och validering som verktyg, både i den strategiska kompetensförsörjningen och som praktiska verktyg.

Per Nordenstam, vd Sobona


Willy Silberstein, moderator

09.40–09.55: Framtidsspaning inom fastighetsbranschen

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har genomfört.

Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats. och vd Faval Länk till annan webbplats.


Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats./Faval Länk till annan webbplats.

09.55–10.15: Var är vi nu och värdet av validering

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som håller på att förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att bli mer attraktivt för sina kunder.

Kompetensutvecklingen kommer se annorlunda ut i framtiden. Vissa roller och funktioner kommer inte behövas medan andra tillkommer. Telge Bostäder berättar om sina erfarenheter vid test av validering som metod för kompetenshöjning.

I ett fortsatt arbete kommer även satsningen kring moderna portvakter inkluderas i utvecklingsarbetet.

Ingela Liwell, distriktschef Telge Bostäder Länk till annan webbplats.


Gulseren Buyukbalik, chef social hållbarhet Telge Bostäder Länk till annan webbplats.

10.15–10.35: Yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

Sobona har utvecklat en modell kring hur man systematiskt kan underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering och validering.

Yrkesprofiler ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. I yrkesprofilerna gömmer sig även yrkesspråket.

Under 2021 kommer även Sobonas egenutvecklade digitala språkstöd, som bygger på yrkesprofilerna, kompletteras med innehåll för fastighetsbranschen.

Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.


Olga Orrit, språkvetare

10.35–10.40: Paus
10.40–11.00: En inkluderande arbetsplats – Hur omsätter vi våra värderingar i praktiken?

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur man genom satsningen Biljett till Framtiden skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

 

Karin Svensson

HR chef, MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Maria Tengroth

Projektansvarig sociala investeringar/trygghet, MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.00–11.20: Värdet av ett yrkesbevis

TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs; arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser och/eller längre yrkesutbildningar.

Lennart Wahlstedt, utemiljöchef Fastighetsutveckling Bostads AB Poseidon Länk till annan webbplats.


Mattias Elofsson SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) Länk till annan webbplats. och ordförande TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté)

11.20–11.35: Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Här spelar lokala jobbspår en betydelsefull roll.

DUA berättar mer om utveckling av lokala jobbspår utifrån ett nationellt perspektiv i projektet Spårsam. Fastighetsbranschen är ett viktigt område och på denna föreläsning får du veta mer om hur lokala jobbspår kan vara ett verktyg för att utveckla kompetensförsörjning.

Niklas Pettersson, projektledare Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Susanne Zander, tf. kanslichef DUA Länk till annan webbplats.

11.35–11.55: Så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Kenneth Blad, projektledare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

11.55–12.00: Avslutande reflektioner och insikter

Willy Silberstein, moderator

Per Nordenstam, vd Sobona

Praktisk information

Datum

24 augusti 2021

Tid

Kl. 09.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Digital konferens om yrkesprofiler och validering inom fastighetsbranschen 2020

Under konferensen berättade vi om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång.