Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning 2021

Den 26 augusti bjuder vi in till en digital konferens kring Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom avfallshantering och återvinning.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den ger dig inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom avfallshantering och återvinning
Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Moderator: Thomas Nylund

Gå med i projektet: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning pågår nu och fler bolag är välkomna att delta.

Kompetensutveckling är ett av Avfall Sveriges viktigaste uppdrag och vi utbildar drygt 2 000 medlemmar i den kommunala avfallsbranschen varje år. Branschvalideringen stärker vårt uppdrag gentemot medlemmarna och vi ser fram emot att ytterligare höja statusen för dessa samhällskompetenser genom detta valideringsarbete.

Tony Clark
vd Avfall Sverige

Några av årets talare

 • Kerstin Littke, utredare och nationell samordnare för SeQF Myndigheten för yrkeshögskolan

  Värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF

 • Tony Clark, vd Avfall Sverige

  Valideringen öppnar möjligheter inom avfallsbranschen

 • Anders Lundberg, affärsutvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

 • Sofia Westergaard, HR-specialist Renova

  Renova - kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

 • Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö

  Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Så här kommer du igång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Program

13.30–13.40: Inledning

Eftermiddagen ramas in och en kort bakgrund ges till det arbete som under flera år genomförts för att nu erbjuda yrkesprofilering och validering som verktyg, både i den strategiska kompetensförsörjningen och som praktiska verktyg.

Per Nordenstam, vd Sobona


Willy Silberstein, moderator

13.40–14.00: Framtidsspaning Avfall Sverige

Valideringen öppnar möjligheter inom avfallsbranschen


Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”, där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.

Tony Clark, vd Avfall Sverige Länk till annan webbplats. 

14.00–14.20: Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. Yrkesprofiler ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Sobona branschvalideringsmodell inom avfallshantering och återvinning innefattar yrkesprofiler inom introduktion åvc, återvinningsarbetare på åvc, arbete inom återbrukshantering, medåkare renhållningsbil, chaufför renhållningsbil samt transportledare

Anders Lundberg, affärsutvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

14.20–14.30: Paus
14.30–14.50: Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne,
men branschen behöver bli mer attraktiv för att locka nya medarbetare till sig.


Samarbete, insteg och validering har identifierats som några av de viktigaste nycklarna för att lyckas med en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö Länk till annan webbplats.

14.50–15.10: Renova - kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

Renova samarbetar med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända som är kortutbildade. Dessutom jobbar de med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbetares kompetens.

Renova har en tydlig vision och ett långsiktigt mål med kompetensförsörjningen, men det är inte planen som är grejen; det är planeringen.

En tredjedel av alla medarbetare är yrkeschaufförer; samtidigt råder det en stor brist på den yrkeskategorin, både i Sverige och i Europa. Men utmaningarna inom kompetensförsörjning stannar inte där.

Renova har även svårt att hitta exempelvis drifttekniker, elektriker, fordonstekniker och plåtslagare.

Sofia Westergaard, HR-specialist Renova Länk till annan webbplats.


Johannes Ohlsen, maskinist och ÅVC-tekniker och utbildad bedömare Renova Länk till annan webbplats.

15.10–15.30: Värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF

En målsättning är att göra referensramen mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa på och utveckla sitt kunnande.

 

Kerstin Littke, nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats.

15.30–15.50: Så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

15.50–16.00: Avslutande reflektioner och insikter

Thomas Nylund, moderator


Per Nordenstam, vd Sobona

Praktisk information

Datum

26 augusti 2021

Tid

Kl. 13.30–16.00

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Thomas Nylund

Konferensen arrangeras av

Digital konferens om yrkesprofiler och validering inom återvinning, avfall och VA 2020

Under konferensen berättade vi om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång.