Konferens om projektet Till ett arbete via återvinning

Konferensen är kostnadsfri och 100 procent digital.

Välkommen på en digital konferens om projektet “Till ett arbete via återvinning”. Ta del av lärdomar och insikter från projektet och hur du kan använda dem.

Under konferensen pratar vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet. Du får även träffa många branschkollegor och diskutera hur detta ska ske i praktiken, i dag och i morgon. Inspireras och ta del av referensbolagens erfarenheter inom ramen för projektet. Efter konferensen har du nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning.

Missa inte chansen att ta del av ett av de häftigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige som är framtaget utifrån branschens behov. Boka in 18 november i kalendern redan nu!

Konferensen är kostnadsfri och 100 procent digital.

Jag brinner extra för insteg och språkutveckling. För att skapa bra insteg måste vi veta vad en individ behöver kunna för att bli anställningsbar. Därför har vi utvecklat ett språkstöd och en digital parlör för att stödja handledarskap och validering.

Conny Larsson
projektledare Sobona

Några av talarna

 • Olga Orrit , Vård- och omsorgscollege

  Hur kan man stödja handledarskapet, språkutvecklingen och lärandet på arbetsplatsen?

 • Per Nordenstam, vd på Sobona

  Per Nordenstam ramar in konferensen och ger en kort bakgrund till allt som Sobona erbjuder.

 • Daniel Åslund, HR-chef på Affärsverken Karlskrona

  Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt. Om värdet att arbeta med en strukturerad introduktion.

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum

  Hur kommer du igång med validering på din arbetsplats?

Program

10.00–10.10: Inledning

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, moderator inleder konferensen.

10.10–10.30: I huvudet på en HR-chef – Kompetensförsörjning och förankringsarbete i en föränderlig tid

Lise-Lotte Björkman Averbo, HR-ansvarig Nacka vatten och avfall.

10.30–10.50: Introducera till den kultur vi har valt

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona.

10.50–11.10: Språkutveckling på arbetsplatsen – ett utifrånperspektiv

Olga Orrit, språkvetare, genomförde en språkstudie tillsammans med Renova. Denna syftade till att undersöka såväl språkpraktikanternas som arbetsplatsens behov av stöd för språkutveckling på arbetsplatsen.

11.10–11.20: Paus
11.20–11.30: Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler, DUA-delegationen

Peter Agerhäll och Susanne Zander från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) berättar om hur vi tillsammans kan utveckla kompetensförsörjningen.

11.30–11.50: Hur kommer du igång med validering? Vadå bedömare?

Henrietta Finnborg Bengtsson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum.

11.50–12.00: Avslutande reflektioner och insikter

Conny Larsson, projektledare Sobona och Thomas Nylund, moderator diskuterar hur man kan komma igång och implementera detta i verksamheten.

Praktisk information

Datum

18 november kl. 10.00–12.00.

Plats

Var du vill. Konferensen är 100 procent digital.

Sista anmälningsdatum

16 november

Moderator

Thomas Nylund

Projektägare

Referenspartners

Partner

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser. De har börjat med validering i liten skala och ska genomföra Sobonas handledarutbildning framöver.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Vakin - Med mod att rekrytera för framtiden

Det finns mycket kompetens, kunskap, vilja och lust hos många individer som inte kan prata svenska. På Vakin breddar språkutveckling rekryteringen, vilket ger synergieffekter. Språkbarriären kan tas bort och handledarna är oerhört viktiga för att göra det.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.