Header

Myndigheten för yrkeshögskolan

Valideringsdelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fastställer i sin slutrapport bland annat att arbetslivets kvalifikationer är ett prioriterat utvecklingsområde. Under 2020 fick Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH) ett regeringsuppdrag som gick ut på att de ska ansvara för utveckling av en modell för branschvalidering.

Sobonas branschvalidering vilar på den kvalitetssäkringsmetoden OCN-metoden som är erkänd och beprövad i Sverige och internationellt.

Sobona är med i projektet BOSS

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har tidigare deltagit som observatör och är sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Sidfot