Header

Exempel på övergripande mål för branschvalidering:

 • Höja värdet av det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Höjd yrkesattraktivitet.
 • Individer, företag och branschen som helhet ska ha det kunnande som behövs, på både kort och lång sikt.
 • Mer inkluderande kompetensförsörjning, även kopplat till sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Generella utmaningar inom många branscher

Utmaningar inom kompetensförsörjning

 • Det är ett glapp mellan arbetssökande, utbildningar och arbetsgivares behov.
 • Låg kännedom om yrket och dess innehåll.
 • Yrket upplevs inte vara attraktivt.
 • Stora pensionsavgångar väntar.
 • Verktyg för lärande på arbetsplatsen saknas.
 • Kunskap avseende strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare.

Hjulet uppfinns på nytt

 • Synen på introduktion och utveckling inom yrkesområdet skiljer sig åt mellan företag i samma bransch.
 • Insatser inom social hållbarhet är fragmenterade.
 • Det är svårt att sätta upp och följa kvalitetskrav i upphandlingar.

Sidfot