Header

En inkluderande arbetsmarknad

Sobonas långsiktiga mål är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Detta skapas genom en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Sobonas arbete kring att skapa gemensamma valideringsmodeller och strukturerade insteg inom avfallshantering och återvinning, energi samt vatten och avlopp påbörjades under 2017.

Arbetet drivs tillsammans med Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., referensbolag och branschorganisationerna Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobonas branschråd.

Inom dessa branscher finns det uttalade behov av att säkerställa kompetensförsörjning och skapa ett relevant underlag för en branschstandard.

Arbetet är en del av Sobonas medlemserbjudande till företagen för att bland annat stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkrat lärande, omställning, upphandling, koppling till utbildningar samt utveckling av befintliga medarbetare.

Sidfot