Header

Avsiktsförklaring mellan Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknade en avsiktsförklaring om att ha en branschvalideringsmodell färdig och i drift och förvaltning under 2022.

Arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, har nu, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige gemensamt, ställt sig bakom modellen för branschvalidering.

Läs gärna Sobonas pressmeddelande om branschvalidering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidfot