Vattenuppropet

Vattenuppropet är VA-branschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt Sobonas verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

Bildkollage med Sigrid De Geyter, Mats Rostö och Tomas Blomqvist

''Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden''
Läs intervjun med Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall

''Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet''
Läs intervjun med Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall

''Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och ett starkare arbetsgivarvarumärke''
Läs intervjun med Tomas Blomqvist, vd på Vakin

Bildkollage med Lena Blad, Pär Dalheim och Jens Rothman

''Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.''
Läs intervjun med Lena Blad, vd på Gästrike Vatten

''VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenserär en självklar resurs att använda''
Läs intervjun med Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Läs intervjun med Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Våga rekrytera smartare

Vi är med i Vattenuppropet

Gryaab AB
Gästrike Vatten
Helsinge Vatten AB
Härnösand Energi & Miljö
MittSverige Vatten & Avfall
Miwa –Miljö och Vatten i Örnsköldsvik
Nacka vatten och avfall AB
Nodra AB
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Roslagsvatten AB
Stockholm Vatten AB
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Syvab
Svenskt Vatten
Söderhamn Nära
Tekniska Verken i Linköping AB
Trollhättan Energi
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vakin
Vamas (Vatten och Avfall i Malung-Sälen)
VA-Syd

Valideringsprojekt

Till ett arbete via återvinning

Under 2018 började vi med validering inom återvinningsbranschen i projektet ”Till ett jobb via Återvinningsbranschen”. Med stöd av Tillväxtverket skapar vi en systematisk introduktion i arbetslivet. Det kan gälla nyanlända personer eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Yrkesprofilering och validering ger möjlighet att möta branschens behov av kompetens.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning