Energiuppropet

Energiuppropet är energibranschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt Sobonas verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

Bildkollage med Christian Schwartz, Anneli Sjömark och Sezgin Kadir

''Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på''
Läs intervjun med Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi samt branschrådsordförande

''Det är värdefullt att den mångfald som finns i samhället återfinns i organisationen''
Läs intervjun med Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi

''Vi behöver arbeta inkluderande,utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens''
Läs intervjun med Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen

Bildkollage med Björn Wolgast, Tomas Eriksson och Elin Fellers

''Det blir en win-win situation för alla inblandade när vi rekryterar bredare''
Läs intervjun med Björn Wolgast, vd på Uddevalla Energi

''För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag i idag!''
Läs intervjun med Tomas Eriksson, vd på Affärsverken i Karlskrona

''Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar''
Läs intervjun med Elin Fellers, Projektkoordinator - Välutbildade nyanlända på Energiföretagen

Bildkollage med Niklas Gunnar, Per Allerth och Jens Rothman

''Energibranschen har inte råd att inte ta vara på den kompetens som finns''
Läs intervjun med Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi AB

''Se möjligheterna att ta nytta av den kompentens som finns hos de nyanlända''
Läs intervjun med Per Allerth, vd på Västervik Miljö & Energi

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Läs intervjun med Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Våga rekrytera smartare

Vi är med i Energiuppropet

Affärsverken AB, Karlskrona
ENA Energi
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Falkenberg Energi
Falu Energi & Vatten AB
Gävle Energi
Göteborg Energi AB
Halmstad Energi och Miljö AB
Härnösand Energi & Miljö
Jämtkraft AB
Jönköping Energi AB
Kalmar Energi
Karlskoga Energi & Miljö AB
Kils Energi AB
Kraftringen Energi AB, Lund
Luleå Energi AB
Nässjö Affärsverk
Mälarenergi
Mölndal Energi AB
Pite Energi
Sandviken Energi
Sjöbo Elnät
Skara Energi AB
Skellefteå Kraft AB
Sundsvall Elnät AB
Sundsvall Energi AB
Söderhamn Nära
Tekniska verken
Tekniska verken i Kiruna
Trollhättan Energi
Uddevalla Energi AB
Umeå Energi AB
Ystad Energi AB
Varberg Energi AB
Västervik Energi & Miljö AB
Växjö Energi AB
Öresundskraft
Övik Energi AB

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning