Detta är yrkesprofilering inom fastighet

L&T ser ett värde i att delta då en viktig ambition för oss är att våra medarbetare kan få förutsättningar att nå sin fulla potential.

Jonas Alanko
Human Resource Development Manager, Lassila & Tikanoja Poseidon i Göteborg

Detta är yrkesprofilering inom fastighet

L&T ser ett värde i att delta då en viktig ambition för oss är att våra medarbetare kan få förutsättningar att nå sin fulla potential.

Jonas Alanko
Human Resource Development Manager, Lassila & Tikanoja Poseidon i Göteborg

Under 2019 har ett yrkesprofileringsprojekt startat inom Sobonas bransch fastighet. Projektet har tagit fasta på medlemsföretagens behov. De utvecklade yrkesprofilerna speglar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom kommunal fastighetsförvaltning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns många olika former av verksamhet och byggnader som till exempel bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter. Sobona tittar även på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd. Dessutom drivs flera projekt, bland annat i Södertälje i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Under 2019 har ett yrkesprofileringsprojekt startat inom Sobonas bransch fastighet. Projektet har tagit fasta på medlemsföretagens behov. De utvecklade yrkesprofilerna speglar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom kommunal fastighetsförvaltning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns många olika former av verksamhet och byggnader som till exempel bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter. Sobona tittar även på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Affärsverken - strategisk kompetensförsörjning från ord till handling

Följ med på Affärsverkens resa med Roushan. Tillsammans med integrationscentrum och en bra introduktion skapas nya vägar till jobb för fler människor.

Yrkesprofilering och validering

Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning för branschens fortlevnad. Det ger en struktur och ett verktyg som medlemsföretagen kan använda i vardagen.

Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen

En lokal kontakt med Arbetsförmedlingen ökar förståelsen för medlemsföretagens utmaningar och möjligheter. Det blir enklare att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar.

Projektägare

Deltagande bolag i utveckling av nya yrkesprofiler

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

10

NOV

10

NOV

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

Mer om projektet

Dokument

Länkar

Hör gärna av dig!

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning