Breddade rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända 

Med stöd från Arbetsförmedlingen driver Sobona tillsammans med Kommunal och Seko ett uppföljande främjandeprojekt för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Projektet beskriver en långsiktig kompetensförsörjningsmodell genom att erbjuda bland annat språkutveckling, yrkespraktik och yrkesprofilering samt informationsinsatser kring att öka medvetenheten om nyanländas kompetens för att öka rekryteringsbasen.

Sobonas nationella samarbete med Arbetsför­medlingen identifierar anställningsbehov hos våra medlemsföretag på ett strukturerat sätt. En viktig del i matchningsarbetet är att ha en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen. Avsikten med samarbetet är underlätta lokala kontakter, skapa bättre matchningar och snabbare kontaktvägar. Syftet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens, stärka deras kunskaper i svenska samt främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Inom ramen för projektet erbjuds Sobonas medlemmar:

  • Sobonas verktygslåda med bland annat handledarutbildning med språkmodul
  • Regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen, exempelvis frukostträffar
  • Medlemsbesök/ledningsgruppsworkshop
  • Pilotprojekt inom Energibranschen kring validering samt utveckling av yrkesprofil anpassad för introduktion av nyanlända.
  • Yrkesprofilering inom Besöksnäring och kulturarv, Energi och Fastighetsbranschen


Vidare kommer projektet genom information och kommunikationsinsatser sprida Sobonas framtagna verktyg, redskap och arbetsmodeller, nationella branschupprop och därigenom lyfta framgångsexempel utifrån nyanländas kompetens samt skapa en portal för inkluderande kompetensförsörjning i samband med utveckling av Sobonas nya webbplats.

Syftet med de planerade insatserna är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, stärka kunskaper i yrkesspråk samt främjande användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning