Bredare rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden

Våga ta kontakt med oss. Testa våra tjänster. Släpp kraven på språk. Sänk kraven, för språket får man till på arbetsplatsen. Det dröjer inte många veckor förrän medarbetaren kommer igång.

Therése Ekbäck
Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen

Bredare rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden

Våga ta kontakt med oss. Testa våra tjänster. Släpp kraven på språk. Sänk kraven, för språket får man till på arbetsplatsen. Det dröjer inte många veckor förrän medarbetaren kommer igång.

Therése Ekbäck
Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen

Bredare rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända är ett projekt med syftet att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete för nyanlända som är inskrivna i etableringsprocesser. Detta görs genom att erbjuda kvalificerade praktikplatser, både för språkutveckling och yrkeskompetensbedömning. Projektet drivs av Sobona tillsammans med Kommunal och Seko med stöd från Arbetsförmedlingen.

Bredare rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända är ett projekt med syftet att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete för nyanlända som är inskrivna i etableringsprocesser. Detta görs genom att erbjuda kvalificerade praktikplatser, både för språkutveckling och yrkeskompetensbedömning. Projektet drivs av Sobona tillsammans med Kommunal och Seko med stöd från Arbetsförmedlingen.

Gästrike återvinnare: Genom återvinningsuppropet utvecklar vi branschen

Gästrike Återvinnare är med i Återvinningsuppropet och tog emot praktikanten Ana-Marie Shar. Praktikplatsen blev ett instegsjobb och Ana-Marie anställdes sen som kommunikatör på företaget.

Famntaget Omsorg: Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket.

Jamtli: Temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Jämtland är ett friluftsmuseum/temapark med en bred verksamhet som tar in upp till 30 praktikanter på ett år. Efter introduktionen är receptionen ett bra ställe att börja arbeta på i och med att de hela tiden där möter nya människor och måste i språket kunna göra sig förstådd. Man lär av varandra och historia, kultur och mångfald skildras på ett givande sätt.

Projektägare

Enklare väg modellen

Samtliga av Sobonas verktyg utgår från att stödja företag och individer i processen som leder till anställning. Vårt mål är att avdramatisera och praktiskt stödja varje delmoment med handfasta redskap och modeller.

Modell kompetensförsörjning

Läs mer om projektet

Dokument

Hör gärna av dig!

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning