Hej och välkommen till en enklare väg!

Vi på Sobona hjälper våra medlemsföretag att hitta framtidens kompetens. Genom verktyg och inspiration bidrar vi till att förändra hur medlemsföretagen rekryterar och jobbar med sin kompetensförsörjning. På så vis kan arbetslivet bli enklare, bättre och mer inkluderande. Rekrytera smartare – kompetensförsörjningen är avgörande för den affärsmässiga samhällsnyttan.

700

utbildade

handledare

+100 engagerade medlemsföretag under 2019

700

utbildade

handledare

Hej och välkommen till en enklare väg!

+100 engagerade

medlemsföretag under 2019

Vi på Sobona hjälper våra medlemsföretag att hitta framtidens kompetens. Genom verktyg och inspiration bidrar vi till att förändra hur medlemsföretagen rekryterar och jobbar med sin kompetensförsörjning. På så vis kan arbetslivet bli mer inkluderande, enklare och bättre.

enklare vag

Vad säger medlemsföretagen om satsningen som Sobona genomför?

Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning. Men validering är också ett praktiskt verktyg. Vi gör verkstad av det här!

Thomas Nylund

Förbundsdirektör 2008-2019

Gästrike återvinnare

Språket är nyckeln för allting i livet och jag känner att dörren är öppen för mig nu.

Enas Al-Nuaimi

Systemingenjör

Luleå Energi

Handledarutbildningen är ett väldigt viktigt verktyg för oss. Det är även viktigt att få ut den i organisationen.

Daniel Åslund

HR-chef

Affärsverken

9

Praktiska verktyg

Vi på Sobona har tagit fram nio verktyg för att stödja verksamheter och människor i processen som leder till anställning. Verktygen inspirerar dig att tänka smartare och bredare när det handlar om synen på vilken kompetens som ni behöver. Du får även nya sätt att utveckla lärandet på arbetsplatsen och stöd i språkutvecklingen för nya medarbetare.

Samtliga verktyg är framtagna tillsammans med våra medlemsföretag och de är konkreta och enkla att jobba med. Genom verktygen sparar ni tid för alla inblandade och kan utveckla er strategiska kompetensförsörjning.

Evidensbaserade

De bygger på aktuell forskning inom området.

Branschanpassade

Verktygen är enkla att arbeta med, oavsett bransch.

Praktiska

Samtliga verktyg är praktiska och hands-on.

Detta händer framöver

Mötesplats
12 mars, 2020
Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
Svensk arbetsmarknadspolitik står inför en rad av förändringar. Senast 2021 ska en stor omläggning vara genomförd. Arbetsförmedlingen bantas samtidigt som antalet arbetslösa ökar. Många experter bedömer dessutom att konjunkturen mattas av. Fokus på konferensen kommer år 2020 att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi är glada att kunna meddela att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer att medverka på konferensen....
Mötesplats
25 mars, 2020
Inspirationsdag - Till ett arbete via återvinning
Nu bjuder vi in till en heldag för projektet ”Till ett arbete via återvinning”. Efter den här dagen har du nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt....
Mötesplats
26 mars, 2020
Valideringskonferensen 2020
Om arbetsplatslärande för en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning. Årets tema: Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar....

Detta händer framöver

26 Mars 2020

Valideringskonferensen 2020

Välkommen till en heldag med intressanta föreläsningar och inspiration. Läs mer och anmäl dig här!

Aktuella projekt

Till ett arbete via återvinning

Modell och nationellt system för språkstöd och validering, yrkesprofiler, introduktion och handledning gör detta till ett av våra största projekt. Allt för en tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinningsbranschen.

Yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv

I det här projektet tas yrkesprofiler fram utifrån OCN-metoden. Profilerna gör det enklare att rekrytera rätt medarbetare och ge dem en bättre introduktion. Det blir också enklare att kvalitetssäkra medarbetares kunskaper.

Yrkesprofilering inom fastighet

Yrkesprofiler möjliggör strukturerad introduktion för nya medarbetare. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos nyanställda och befintliga medarbetare. Gå till yrkesprofilering inom fastighet

Sobonas branschupprop

Gå med i Sobonas nationella branschupprop

Sobona har initierat ett antal nationella upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan och kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen.

Praktikprogram och lokala jobbspår för strategisk kompetensförsörjning

I samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) erbjuder Sobona de två praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda nyanlända för arbetsgivarens kompetensbehov.

Praktikprogram och lokala jobbspår

Sobonas branschupprop

Gå med i Sobonas nationella branschupprop

Sobona har initierat ett antal nationella upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan och kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen.


Praktikprogram och lokala jobbspår

Praktikprogram och lokala jobbspår för strategisk kompetensförsörjning

I samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) erbjuder Sobona de två praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget.

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och medlemsföretag där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda nyanlända för arbetsgivarens kompetensbehov.