Kompetens­­­försörjning

En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Samhället förändras i en rasande fart och påverkar hur arbetsgivare bedriver sina verksamheter och i växande utsträckning blir det en fråga om kompetensförsörjning. De demografiska förändringarna, arbetsmarknadens och den snabba digitala utvecklingen orsakar stora utmaningar att försörja verksamheter med rätt kompetens.

För att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare är det nödvändigt att satsa på att utveckla verksamheter och möta de förväntningar och möjligheter som morgondagens medarbetare har med sig. Vd:ar och HR-chefer bland Sobonas medlemsföretag pekar ut kompetensförsörjning som en av de största framtidsutmaningarna. Kompetens handlar om personers drivkrafter och förmågor oavsett vilka de är.

  • Rapporter
  • Arbetsmiljörådet
  • HR-rådet
  • Sobonas ledarskapsakademi
  • Sobonas ledarskapsdagar