Kompetens­­­försörjning

En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Samhället förändras i en rasande fart och påverkar hur arbetsgivare bedriver sina verksamheter och i växande utsträckning blir det en fråga om kompetensförsörjning. De demografiska förändringarna, arbetsmarknadens och den snabba digitala utvecklingen orsakar stora utmaningar att försörja verksamheter med rätt kompetens.

För att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare är det nödvändigt att satsa på att utveckla verksamheter och möta de förväntningar och möjligheter som morgondagens medarbetare har med sig. Vd:ar och HR-chefer bland Sobonas medlemsföretag pekar ut kompetensförsörjning som en av de största framtidsutmaningarna. Kompetens handlar om personers drivkrafter och förmågor oavsett vilka de är.

 • Rapporter
 • Energiuppropet
 • Vattenuppropet
 • Återvinningsuppropet
 • Arbetsmodeller och kunskap
 • Inkluderingsworkshop
 • Inkluderande rekrytering
 • Handledarutbildning
 • Språkutveckling på arbetsplatsen
 • Yrkesprofilering och validering
 • Upprop
 • Filmer
 • Yrkesintroduktionsanställning
 • Yrkespraktik
 • Jobbsprånget och Tekniksprånget
 • Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen
 • Rådgivning
 • Breddade rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända
 • Till ett arbete via Återvinning
 • Yrkesprofilering inom Besöksnäring och kulturarv
 • Yrkesprofilering inom Fastighet
 • Yrkesprofilering inom VA
 • Yrkesprofilering och validering inom Energibranschen
 • Aktualitetsdag för HR
 • Frukostseminarier
 • Ledarskapsakademi
 • Ledarskapsprogram
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas ledarskapsdagar
 • Strategiska HR-dagar