Om Sobonas kollektivavtal

Sobona är avtalsbärande part gällande de kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta.

Sobona är, tillsammans med SKL, avtalsbärande part gällande kollektivavtal som tidigare har tecknats av Pacta. Sobona är också avtalbärande part på de 15 branschavtal som tidigare tecknats av KFS. För att del av respektive kollektivavtalsstruktur:

- Kollektivavtal som tidigare tecknats av Pacta

- Kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS

För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in