Kollektivavtal, tidigare Pacta

Sobona är tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avtalsbärande part på kollektivavtal som tidigare har tecknats av Pacta, i form av huvudöverenskommelser om löner och kollektivavtal med sex fackliga motparter.

Huvudöverenskommelserna förkortas HÖK och tecknas med följande arbetstagarorganisationer:

 • Svenska Kommunalarbetarförbundet
 • Offentliganställdas Förhandlingsråd
  • förbundsområde Allmän kommunal verksamhet med Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet
  • förbundsområde Läkare med Läkarförbundet
  • förbundsområde Hälso- och sjukvård med Vårdförbundet
  • Akademikeralliansen med 17 Sacoförbund
  • Lärarnas Samverksansråd med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

I varje HÖK finns förhandlingsprototokoll med respektive facklig motpart med bilagor i form av framför allt tillämpligt löneavtal och Allmänna bestämmelser (AB), i vilken de allmänna anställningsvillkoren regleras. I förhållande till fem av de sex fackliga motparterna gäller AB 17, medan AB 14 gäller i förhållande till Lärarnas Samverkansråd. Till AB finns ett antal bilagor, t.ex. som reglerar särskilda anställningsvillkor för vissa typer av verksamheter.

I HÖK kan också finnas ytterligare bilagor i form av protokollsanteckningar till löneavtal och till AB och centrala parters syns på en väl fungerande lönesättning.

Sobona tecknar också via tidigare Pacta kollektivavtal med ytterligare tre LO-förbund. Dessa benämns Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor och förkortas ÖLA. AB 17 gäller som bilaga till respektive ÖLA.

ÖLA tecknas med:

 • Seko
 • Transportarbetarförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund

Sobona via tidigare Pacta och SKL tecknar därutöver andra centrala kollektivavtal, däribland RiB för räddningspersonal i beredskap och PAN för personliga assistenter.

SKL och Sobona (via tidigare Pacta) tecknar också centrala kollektivavtal om pensioner, omställning och försäkringar.

KHA 94 heter det kommunala huvudavtalet som bl.a. reglerar förhandlingsordning. Med de tre ÖLA-motparterna tecknas förhandlingsordningsavtalet FOA.

Nedan listas flertalet av de kollektivavtal kring allmänna anställningsvillkor som Sobona tecknar. För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.

För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.