Entre med glasdörrar in till uppsala konsert & kongress
 • Event
 • Ledarskap
 • Kompetensförsörjning

Arbetsgivarforum 2024: Starkare arbetsgivare tillsammans

17 september, 2024

SKR och Sobona hälsar välkomna till Arbetsgivarforum 2024. Under två dagar vill vi engagera och inspirera er som arbetsgivare att underlätta kompetensutmaningen trots försämrat ekonomiskt läge, en orolig omvärld, knappa resurser och personalbrist.

Hur hanteras arbetsgivarrollen i utmanande tider?

Kommuner, regioner och kommunala företag ska fortsätta att erbjuda attraktiva jobb och arbetsplatser där medarbetarna trivs, utvecklas och kommer till sin rätt. Redan nu sker en rad olika åtgärder i kommuner och regioner för att ställa om inför utmaningarna och klara välfärdsuppdraget.

På Arbetsgivarforum kommer dagarna att fyllas med föreläsningar, panelsamtal och seminarier där personer med betydande kunskap och viktiga budskap delar med sig av lärdomar och erfarenheter. Du kommer själv få utrymme att dela med dig till andra och lära av andras arbete. Vi vill skapa en gemensam arena för att stärka arbetsgivarna att forma framtidens välfärd.

Starkare arbetsgivare tillsammans helt enkelt.

 

Målgrupp

 • Chefer
 • Direktörer
 • Företrädare inom HR
 • Förtroendevalda politiker samt
 • Ledande arbetsgivarföreträdare med intresse och engagemang i arbetsgivarpolitiken.

 

Tre fokusområden under årets Arbetsgivarforum

Kompetensförsörjning

Kommuner och regioner (inklusive privata utförare) behöver anställa 410 000 personer fram till 2031. Det krävs en hel del förändringar framöver för att klara kompetensförsörjningen och lösningen är tyvärr inte så enkel att det enbart går att rekrytera fler medarbetare. Minst lika angeläget är att fokusera på att behålla och utveckla medarbetare och chefer. Under Arbetsgivarforum kommer vi lyfta det som påverkar och har avgörande betydelse, till exempel arbetssätt och verksamheters organisation, stärkt arbetsmiljöarbete och att chefers och medarbetares kompetenser tas tillvara på bästa sätt.

 • Hur klarar arbetsgivaren kompetensförsörjningen under de tuffa förutsättningar som råder?
 • Hur påverkar friska arbetsplatser verksamhet och arbetsmiljö?
 • Kollektivavtalsförhandlingar – hur påverkar de kompetenutmaningen?
 • Hur blir man en starkare arbetsgivare?
 • Hur blir man starkare tillsammans?

Säkerhet och beredskap

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Verksamheter utmanas när anställda och förtroendevalda utsätts för hot, hat och otillbörlig påverkan. Läget i världen gör samtidigt att det ställs ökade och nya krav på kris och krigsberedskap hos kommuner och regioner att hantera. Intensivt arbete pågår på många håll för att förbereda inför nya kriser som kommer att komma oavsett om det de är naturkatastrof, krigshot och olyckor.

 • Pandemin lärde oss mycket om krishantering, vad tar vi med oss?
 • Vad görs och vad krävs av arbetsgivarna för förändringar för att hantera och klara kriser?
 • Hur kan arbetsgivare agera mot otillbörlig påverkan?
 • Hur stärks chefer för att hantera hot och hat?

Kompetensutmaningen driver verksamhetsutveckling

Nya arbetssätt och nya roller krävs för att klara kompetensutmaningen. Teknologi, digitalisering, förändringsledning, organisationskultur, mänskliga beteenden formar framtidens arbetsliv. Medarbetares och chefers delaktighet, motivation och engagemang är avgörande för att lyckas.

 • Vilka förändringar ser vi komma?
 • Hur kan kompetensutmaningen driva utvecklingen av digitalisering och omställning?
 • Hur kan teknisk utveckling vara en del av lösningen för kompetensutmaningen?
 • Vilken roll spelar HR i arbetet för förändrade arbetssätt?
 • Hur kan HR förändras för att arbeta smartare?

 

Program under utveckling

Programmet är under utformning och kommer fyllas i vartefter det blir klart. Har ni något ni gärna vill berätta om? Hör av er till:

susanne.lavemark@skr.se

 

Träffa välfärdens arbetsgivare för erfarenhetsutbyte och inspiration

Utöver välmatat program på dagarna kommer det på kvällen den 17 september bjudas på en gemensam middag för att under trevliga former ta del av andras idéer och lösningar på kompetensutmaningen.

 

Mer information

Datum och tid:
17 september 2024, kl 10:00 - 16:00
18 september 2024, kl 08:30 - 15:00

Plats:
Uppsala Konsert och Kongress, Vaksalagatan 1, Uppsala

Vi har förbokat ett antal rum på flera hotell i Uppsala. Läs mer under fliken "Hotell" när du anmäler dig.

Kostnad:

 • För anmälan före 24 maj är deltagaravgften 5 800 kronor exklusive moms.
 • För anmälan från och med 25 maj är deltagaravgiften 6 800 kronor exklusive moms.

Fakturan skickas efter konferensen. Alla avgifter är exklusive moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.

Anmälan

Anmälan till Arbetsgivarforum sker via SKR

Sista anmälningsdag:
17 augusti 2024