Aktualitetsdag för HR

Aktualitetsdag för HR är vår årliga mötesplats för dig som arbetar inom HR och vill ta del av nyheter gällande lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området.

Den 10 februari 2021 hölls årets upplaga av Aktualitetsdag för HR
- detta år helt digitalt.
Tack till alla ni drygt 270 deltagare som tog del av dagen!

Talare 2021 och presentationsmaterial

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

SOBONA | John Nilsson, Förhandlingschef

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

SKR | Malin Looberger, Expert/förhandlare

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

SKR | Tomas Björck, Arbetsrättschef

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

AFFÄRSVERKEN | Daniel Åslund, HR-chef och Caroline Sörensen, Hållbarhetschef

Ett framtidssäkrat företag – både tur och skicklighet.

Hämta presentationsmaterial Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

SOBONA | Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljöstrateg

Aktuella arbetsmiljöfrågor – myndighetskrav och tillgänglig information.

Hämta presentationsmaterial Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

SUNTARBETSLIV | Ann-Sofie Karlsson, Verksamhetschef

Hur får vi friska arbetsplatser trots att vi inte kan träffas?

Hämta presentationsmaterial Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

OMSTÄLLNINGSFONDEN OCH KFS TRYGGHETSFOND | Eva Wikström, Vd, Omställningsfonden och Johan Frisö, Verksamhetsansvarig, KFS Trygghetsfond

Förbyggande insatser – 37 miljoner till kompetensutveckling för Sobonas medlemmar 2021.

Hämta presentationsmaterial Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.