Instruktion för branschråd, avtalsråd och arbetsgivardelegation

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar. Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs branschrådsinstruktionen