Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Fastigheter då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Lars Mauritzson, ordförande
Fabs AB, Alingsås

Peter Clemin
SKIFU, Sundsvall

Anders Torslid
Kraftstaden Fastigheter AB

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Claes Magnusson
Sisab AB

Christian Rockberger
Stockholm Parkering AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Juan Copovi-Mena
Telge Bostäder AB

 

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i fastighets-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

 

Gå till Pacta Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Vill du ha hjälp med frågor av arbetsrättslig karaktär med snabb återkoppling? Kontakta Sobonas servicetelefon på 08-452 75 20

Öppet 09:00-12:00 alla vardagar

Rejhana Babovic

Förhandlare: Fastigheter, Region- och samhällsutveckling 08-452 72 68 rejhana.babovic@sobona.se

David Carlsson

Förhandlare: Fastigheter, Vård och Omsorg 08-452 71 36 david.carlsson@sobona.se