Workshop för handledare

3 december, 2019

Språkutveckling och kultur, få ihop laget

"Från Jag och Du - till Vi"

Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Vi erbjuder även en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa.

Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildning, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

Information om anmälan och avgift

Det är kostnadsfritt att delta. Vi tillämpar dock en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 14 arbetsdagar innan utbildningstillfällets starttid på 1 000kr. Självklart kan du skicka en kollega i ditt ställe om du får förhinder i sista sekunden. Antalet platser är begränsade. Om du vill anmäla fler än två deltagare, kontakta din kontaktperson på Sobona alternativt projektledare Conny Larsson, conny.larsson@sobona.se

UR INNEHÅLLET

Språkutveckling på arbetsplatsen består av tre delar; Ett, webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Två, handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Tre, utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

MEDVERKANDE

Kursledare: Conny Larsson och Giggi Langlet

MÅLGRUPP

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver. Du ska innan utbildningen ha gått webbutbildning i handledning och språkutveckling.

Information

När?
2019-12-03
Var?
Göteborg
Kursledare
Conny Larsson
Aktiviteter
Språkutveckling på arbetsplatsen består av tre delar; Ett, webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Två, handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Tre, utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Registrering

TID OCH PLATS

Gävle 17 oktober 2019
Sista anmälningsdag: 16 september

Stockholm 19 november 2019, Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 Stockholm, kl. 09.00-16.00

Malmö 26 november 2019, Elite Hotel Savoy, kl. 09.00-16.00

Göteborg 3 december 2019, Clarion Hotel Post, kl. 09.00-16.00