Webbseminarium om Sobonas avtalsförhandlingar

11 mars, 2020

För bransch Vatten och miljö: Under våren ska samtliga lön- och villkorsavtal för Sobonas medlemmar inom bransch Vatten och miljö upp till förhandling. Vi har idag flera olika ”avtalspaket” – två olika för tidigare medlemmar i KFS och ett för tidigare medlemmar i Pacta. Nu inleds förhandlingarna för att åstadkomma ett nytt branschavtal Vatten och miljö för samtliga Sobonas medlemmar i branschen.

HÖK/AB och KFS branschavtal är likalydande i de allra flesta bestämmelser men de skiljer sig åt i några av bestämmelserna. Dessa skillnader kan i några fall få kostnadsmässiga konsekvenser och för att ta omhand dessa på bästa sätt behöver Sobonas förhandlare föra en nära dialog med berörda medlemmar under våren.

Vi bjuder därför in till ett webseminarium där vi kommer att gå igenom och beskriva den tänkta processen och dess konsekvenser och ge möjlighet för er som medlem att ställa frågor och komma med synpunkter.

Webseminariet genomförs den 11 mars kl. 10.00 - 12.00. För den som inte kan delta kommer det att finnas möjlighet att titta i efterhand.

Anmälan görs genom formuläret på den här sidan. Du kommer sedan att få en mail till webbsändningen skickat till dig senast 10 mars.

Information

När?
2020-03-11, 10:00 - 12:00
Var?
Webbsändning, Stockholm
Sista anmälningsdatum
2020-03-04

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef