Valideringskonferensen 2020

10 november, 2020

Om arbetsplatslärande för en hållbar och inkluderande
kompetensförsörjning. Årets tema: Gemensamma utmaningar
– gemensamma lösningar.

Det går att arbeta med integration och kompetensförsörjning samtidigt. Att få utrikesfödda i arbete är avgörande för den fortsatta kompetensförsörjningen. Under dagen lyfter vi möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och praktiska exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen och genom tydliga yrkesprofiler och verktyg underlättas såväl yrkesintroduktion som språkutveckling. Missa inte den här inspirerande och lärorika dagen.

Valideringskonferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.

Program:

Moderator: Madeleine Gimåker

Tid: 9.30 Incheckning och fika, programmet är 10.00-16.30

10.00-10.20 Inledning
Per Nordenstam, vd, Sobona
Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg och dagens moderator, Sobona

10.20-11.20 BLOCK 1 – Samhällsperspektivet

8 insikter om enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning
Eva Johansson, kompetensförsörjning och digitalisering, Tillväxtverket

Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?
Lill Ljunggren Lönnberg, ordförande och Susanne Zander, koordinator från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Slutsatser från Valideringsdelegationen
Anders Barane, utredare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

11.20 – 11.35 Kort paus

11.35-12.45 BLOCK 2 – Nationella yrkesprofiler skapar grunden

Yrkesprofilering – hur går det till
Anna Karin Jendert, vd, Nordiskt Valideringsforum
Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum

SeQF – bryggan mellan olika former av lärande
Kerstin Littke, nationell samordnare SeQF, Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Utbilda och språkutveckla i jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler
Mats Ljungkvist, lärare ABF Vux samt Ulf Wahlin och Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stad

LUNCH 12.45-13.45

13.45-14.45 BLOCK 3 – Nationell, regional och lokal samverkan

Aktuella arbetsmarknadsfrågor
Roger Mörtvik, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan
Anna Wahlgren, projektledare validering/kompetensförsörjning och Charlotta Larspers, projektledare kompetensförsörjning, Region Västmanland

De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning
Mats Rostö, vd, Nacka vatten och avfall, Elisabeth Carle, personaldirektör, Nacka kommun

FIKA

14.45-15.15

15.15-15.45 BLOCK – Lärande och validering på arbetsplatsen

Handledarskap – introduktion till den kultur vi har valt
Daniel Åslund, HR-chef, Affärsverken Karlskrona

Lärdomar från ”Till ett arbete via återvinning”
Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning, Sobona
Anders Lundberg, projektledare branschvalidering, Nordiskt Valideringsforum
Sofia Westergaard, HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova AB och Irene Hedlund, återvinningschef, Härnösand Energi & Miljö

BLOCK - FRAMTID

15.45-16.30

Framtidsspanare

Christer Bergqvist, stf gd och enhetschef, Myndigheten för yrkeshögskolan
Elisabeth Carle, personaldirektör, Nacka kommun
Elna Hansson, HR-chef Renova
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Tim Brooks, avdelningschef Företag, Tillväxtverket

Avslutning
Per Nordenstam, vd, Sobona

Information

När?
2020-11-10, 10:00 - 16:00
Var?
Klarabergsviadukten 70, World Trade Center, Stockholm
Kursledare
Conny Larsson
Sista anmälningsdatum
2020-10-09

Registrering

Valideringkonferensen 2019

Ta del av artiklar och filmer från förra årets valideringskonferens.