Misskötsamhet i anställningen

9 oktober, 2019

Välkommen till vår utbildning om misskötsamhet i anställningen. Under den här utbildningen varvas genomgång av regler med aktuella rättsfall.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och som kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl eller avskedande. Deltagarna ska ges vägledning i hur misskötsamhet ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Genomgång av regler varvas med aktuella rättsfall.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om

  • Hantering av misskötsamhet och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta
  • Vilka beteenden som typiskt sett kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl respektive avskedande
  • Formaliaregler och sanktioner vid skiljande från anställning

Information

När?
2019-10-09, 09:30 - 17:00
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
David Carlsson och Cecilia Tazewell
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2019-09-09

Registrering stängd

Det här eventet har stängt sin registrering.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef