Arbets­rättslig bas­kurs

21 maj, 2019

Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor.
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare.
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar.

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor.
  • Anställningsavtalets ingående – vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer – vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Grundläggande genomgång av MBL.
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt.

Information

När?
2019-05-21, 10:00 - 2019-05-22 , 16:30
Var?
Hornsgatan 20 i Stockholm, Stockholm
Kursledare
David Carlsson, Göran Holm
Sista anmälningsdatum
2019-04-22

Plats och tid

Datum - 21-22 maj 2019
Tid - Första kursdagen startar kl. 10.00 och från kl. 09.30 serveras kaffe och smörgås. Vi avslutar ca 17.00.
Andra kursdagen startar vi kl. 09.00 och utbildningen avslutas ca 16.00. Vi äter gemensam lunch båda kursdagarna.
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm

Självkostnadsavgift

4000 kr ex. moms per deltagare.

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 21 april 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.