Arbetsmiljö

12 november, 2019

Välkommen till Sobonas arbetsmiljöutbildning!

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor. Även skyddsombud kan delta i mån av plats.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling

Information

När?
2019-11-12, 09:30 - 2019-11-13 , 16:30
Var?
Hornsgatan 20, Stockholm
Kursledare
Giggi Langlet och Ann-Charlotte Rand
Pris
4000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2019-10-10

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan utbildningen debiteras fullt pris.

Har du några frågor?

Pia Saajakari
Administrativ chef