Logga

Informationsmöte om Det nära ledarskapet

14 november, 2022

Ek dr Tina Nilsson, programledare, berättar mer om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om programmet i sin helhet.

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”, och ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet.

Tina Nilsson, programledare för Det nära ledarskapet berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Tid: 12:15 - 13:00

Kostnadsfritt informationsmöte via Zoom.

Programledare Tina Nilsson

Tina Nilsson, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste 20 åren har Tina fokuserat på att stötta chefer, ledare, specialister att utveckla sig själva, verksamheten och affären. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och också lång erfarenhet av komplexa kompetens- och verksamhetsutvecklingsuppdrag. Målgrupper omfattar allt från högre chefer inom privat, offentlig och ideell/idéburen verksamhet, men också professioner och specialister som läkare, ingenjörer, innovations- och förändringsledare.

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Samtliga program är unikt framtagna för Sobonas medlemmar och präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!