Arbetsmiljöutbildning – två halvdagar digitalt

6 april, 2022

Välkommen till Sobonas utbildning i arbetsmiljö för arbetsgivare!

Beskrivning av utbildning

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö i den verksamhet som han eller hon leder och fördelar arbetet i. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka. Under utbildningen fördjupar vi oss i kraven som ställs på arbetsgivaren utifrån arbetsmiljölagstiftningen och hur det praktiskt går att efterleva och därmed hur en god arbetsmiljö skapas.

Syftet med utbildningen är att du som har ett arbetsmiljöansvar ska få kunskap om kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare men även skyddsombud är välkomna.

Ur innehållet

Hur ser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ut enligt:

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Efter utbildningsdagen ska du

  • Fått kunskap om Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare
  • Fått inspiration och praktiska tips om god arbetsmiljö

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare men även skyddsombud är välkomna. Föreläsningar blandas med gruppdiskussioner.

Datum och tid

  • 6-7 april 2022. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.
  • Dag 1, 6 april – kl 9.00 – 12.00
  • Dag 2, 7 april – kl 13.00 – 16.00
  • Utbildningen sker digitalt.

Kostnad

2 000 kr (exklusive moms)

Varmt välkomna önskar vi på Sobona!

Kontakta kursledare:

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg
Marianne Albemark
Förhandlare: Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling

Information

När?
2022-04-06, 09:00 - 2022-04-07 , 13:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
Ann-Charlotte Rand och Marianne Albemark
Pris
2000 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2022-04-01

Registrering

Har du några frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef