Webbinarie: Gilla jobbet

28 oktober, 2021

En digital förmiddag där forskare och praktiker kommer tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin.

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Den 28 oktober anordnas ett webbinarie där forskare och praktiker kommer tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin:

  • Vad kan vi dra nytta av framöver?
  • Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om?
  • Du kommer få insikter, idéer och inspiration

Mer information

Datum: 28 oktober 2021, kl. 09.00-11.30
Plats: Digitalt