Informationsmöte 22 okt:

Det nära ledarskapet

22 oktober, 2021

Välkommen på ett kostnadsfritt informationsmöte via Zoom.

Det nära ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”, och ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet.

Rekommendera gärna första linjens chefer i din organisation att delta på informationsmötet!

Ek dr Tina Nilsson, programledare, berättar mer om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om programmet i sin helhet.

Datum: 2021-10-22
Tid: 12:15-13:00
Plats: Digitalt, Zoom.
Pris: Kostnadsfritt

Det nära ledarskapet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det nära ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Nästa programstart: 4 april 2022.