Avtalskonferens om RiB 2022

3 november, 2021

Välkommen att delta på digital avtalskonferens inför RiB 22 för bransch Räddningstjänst

Välkommen att delta på digital avtalskonferens inför RiB 22!

Vi är angelägna att får reda på hur RiB 19 fungerar i verksamheten och om det finns behov av eventuella förändringar. Syftet med detta är att fånga in vilka behov ni som medlemmar har inför kommande avtalsförhandlingar. Avtalskonferenserna kommer att omfatta workshoppar gällande Rib 19 och utgå ifrån frågeställningar om hur avtalet fungerar och om det finns behov av förändring.

Målgrupp

  • Räddningstjänstchefer
  • HR/personal- och förhandlingschefer.

Medverkande

  • Mattias Niinisari, förhandlare, Sobona
  • Sofia Lundevall, förhandlare, Sobona
  • Donovan Häll, förhandlare, SKR
  • Jan Bergström, förhandlare, SKR

Mer information

Datum: 3 november 2021
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt